CAREER

 
หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดำเนินการเย็บงานให้ได้ตามเป้าหมาย
2.ตรวจสอบคุณภาพงานเย็บเบื้องต้น
3.ดำเนินการติดคูปองขั้นตอนงานเย็บ


คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1.เพศ ชาย/หญิง
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.มีประสบการณ์ในการใช้จักรอุตสาหกรรม


สวัสดิการบริษัท
​    1.  เบี้ยขยัน
​    2.  ปรับเงินประจำปี
​    3.  โบนัสประจำปี
    4.  เสื้อยูนิฟอร์ม
    5.  ข้าวฟรี
    6.  วันหยุดตามประเพณี
    7.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี
    8.  วันลาต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด
    9.  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
   10.  ตรวจสุขภาพประจำปี
   11.  เงินเบิกล่วงหน้า
   12.  เงินกู้ฉุกเฉิน
   13.  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่