CAREER

พนักงานขายประจำร้านเสื้อผ้า                                      จำนวน   2    อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบดูแล ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร
   1. เพศชาย / หญิง   อายุ 25-35  ปี ขึ้นไป
​   2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
​   3. มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการและขายสินค้า
​   4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ : ประจำสาขาโบ๊เบ๊และสาขาแพทตินั่ม 
สวัสดิการบริษัท
   1. เบี้ยขยัน
​   2. ปรับเงินประจำปี
​   3. โบนัสประจำปี
​   4. เสื้อยูนิฟอร์ม
​   5. ข้าวฟรี
​   6. วันหยุดตามประเพณี
​   7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
​   8. วันลาต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด
​   9. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
​  10. ตรวจสุขภาพประจำปี
​  11. เงินเบิกล่วงหน้า
​  12. เงินกู้ฉุกเฉิน
​  13. งานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่