SERVICES

บริการรับจ้างผลิต

เริ่มต้นจากการรับผลิตเสื้อผ้าหลากหลายประเภทให้แก่แบรนด์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โอเอซิสการ์เม้นท์ยังคงมุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้นเช่นกัน

บริการออกแบบและพัฒนา

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในการผลิต โอเอซิสการ์เม้นท์ มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ที่สามารถช่วยสรรสร้างสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยการออกแบบและผลิตสินค้าให้ตรงกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของลูกค้าได้

 

สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท

โอเอซิสการ์เม้นท์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯเอง บริษัทฯ มีทีมออกแบบและทีมการขายและการตลาด เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ แบรนด์ MOS, DEVELOP, POPROCK, POLPOWER, PRESENTER, ON STAGE โดยสินค้าแต่ละแบรนด์ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่ง ขายปลีก ผ่านร้านค้าของบริษัท และคู่ค้าอื่นๆ

ยูนิฟอร์ม และเครื่องแต่งกายเฉพาะกิจ

บริษัทฯ ยังรับให้คำปรึกษาและนำเสนอเสื้อสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าที่นำเสื้อไปใช้ในกิจกรรมพิเศษ เราสามารถออกแบบและผลิตเสื้อให้เหมาะสมกับกิจกรรม สภาพการทำงาน และที่สำคัญยังคงเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ