สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท

โอเอซิสการ์เม้นท์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯเอง บริษัทฯ มีทีมออกแบบและทีมการขายและการตลาด เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ แบรนด์ MOS, DEVELOP, POPROCK, POLPOWER, PRESENTER, ON STAGE โดยสินค้าแต่ละแบรนด์ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่ง ขายปลีก ผ่านร้านค้าของบริษัท และคู่ค้าอื่นๆ

Back