ยูนิฟอร์ม และเครื่องแต่งกายเฉพาะกิจ

บริษัทฯ ยังรับให้คำปรึกษาและนำเสนอเสื้อสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าที่นำเสื้อไปใช้ในกิจกรรมพิเศษ เราสามารถออกแบบและผลิตเสื้อให้เหมาะสมกับกิจกรรม สภาพการทำงาน และที่สำคัญยังคงเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ

Back