บริการออกแบบและพัฒนา

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในการผลิต โอเอซิสการ์เม้นท์ มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ที่สามารถช่วยสรรสร้างสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยการออกแบบและผลิตสินค้าให้ตรงกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของลูกค้าได้

 

Back