บริการรับจ้างผลิต

เริ่มต้นจากการรับผลิตเสื้อผ้าหลากหลายประเภทให้แก่แบรนด์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โอเอซิสการ์เม้นท์ยังคงมุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้นเช่นกัน

Back